Chư vị Chúa Công thân mến!

Nhằm giúp các Chúa Công dễ dàng hơn trên con đường thống nhất Tam Quốc, bình định Thiên Hạ, Tiểu Kiều muội muội xin gửi đến các Chúa Công những bài hướng dẫn, giới thiệu về các tính năng hoạt động trong Game

Hệ Thống Phụ Bản– Giúp người chơi có thể nhận được rất nhiều Trang Bị và Phần Thưởng Tài Nguyên

1) Phụ Bản

– Phụ Bản là nơi giúp người chơi có thể nhận được Phần Thưởng Trang Bị

– Phụ Bản có 4 độ khó tương ứng. Vượt qua Phụ Bản trước thành công sẽ mở Phụ Bản tiếp theo

– Người chơi có thể khiêu chiến Cá Nhân hoặc tham gia cùng Tổ Đội

– Mỗi ngày sẽ có số lượt tham gia nhất định. Cá Nhân khiêu chiến thành công sẽ có thể Càn Quét nhanh

2) Hồng Phúc Trời Ban

– Hồng Phúc Trời Ban là nơi giúp người chơi có thể nhận được rất nhiều Xu và Vàng Khóa

– Trong Phụ Bản sẽ xuất hiện các bảo rương, tấn công bảo rương có thể nhận phần thưởng Tương Ứng

– Mỗi ngày người chơi có thể tham gia 2 lần miễn phí và mua thêm 3 lần khiêu chiến

– Tăng cấp Vip sẽ tăng thêm phần thưởng Xu nhận được

3) Chặn Đánh Đạo Tặc

– Chặn Đánh Đạo Tặc là nơi giúp người chơi có thể nhận được rất nhiều Kinh Nghiệm

– Trong Phụ Bản sẽ xuất hiện rất nhiều Đạo Tặc bỏ trốn, tấn công càng nhiều Đạo Tặc càng nhận được nhiều điểm kinh nghiệm

– Mỗi ngày người chơi có thể tham gia 2 lần

Chúc các anh hùng chơi Game vui vẻ!

Post Comment