CHUYỂN SINH THÚ

Một trong những cách tăng chiến lực mạnh nhất cho nhân vật trong game chính là chuyển sinh thú. Do thời gian vừa rồi muội nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan tới chuyển sinh thú nên muội làm một bài tổng hợp về chuyển sinh thú để giúp mọi người hiểu rõ hơn.

  1. Chuyển sinh thú như thế nào?

Vào giao diện thú cưỡi chọn luyện hóa -> phân giải.

Sau khi phân giải sẽ nhận được tinh phách thú -> chuyển sinh.

Một thú được chuyển sinh tối đa 15 lần

Số lần chuyển sinh sẽ được tăng lên trong phiên bản sắp tới

  1. Sống lại là như thế nào?

Sống lại là việc đưa thú về lv 1 và nhận lại toàn bộ Đan tiến cấp thú cưỡi và Đan thăng cao cấp. Tất nhiên khi đã sống lại thú thì lực chiến sẽ giảm nên khi tốt nhất chỉ sống lại thú khi muốn tập trung up 1 thú.

VD: Nhân vật đang xài song song panda và đích lư. Nếu muốn tăng mạnh panda thì có thể lựa chọn sống lại đích lư để lấy đan thăng cấp cho panda.

  1. Những thú nào nên chuyển sinh?

Mục đích của chuyển sinh thú là tăng lực chiến cho nhân vật nên tất nhiên chuyển sinh những thú được càng nhiều lực chiến càng tốt đặc biệt là huyết vụ, tử điện, bờm vàng, thỏ ngọc, thỏ hồng, bạch hổ tử tinh,…

Mọi người không nên nghĩ là tiếc thú gì cả vì nếu những thú đó mọi người không dùng thì chuyển sinh sẽ tăng được nhiều lực chiến cho nhân vật hơn là nuôi trong sở thú J

Tuy nhiên, có một lời khuyên cho những ai có nhiều thú là nếu có những con thú yếu thì nên để nuôi trong sở thú vì như thế lực chiến sẽ tăng nhiều hơn là chuyển sinh thú. Thú yếu là những thú như voi Việt Nam, đích lư, sói quỷ,…

  1. Thuộc tính thu nhập

Thuộc tính thu nhập của thú là những thuộc tính khi chuyển sinh thú sẽ tăng thêm cho bản thân.

VD: panda có thuộc tính thu nhập là sinh mệnh 8000, miễn bạo 150, phòng ngự 600, chính xác 150.

Để xem thuộc tính thu nhập vào giao diện thú cưỡi -> danh sách

Muốn xem thuộc tính thu nhập thú nào thì chọn chuyển sinh -> thuộc tính thu nhập

Nắm rõ thuộc tính thu nhập của thú sẽ giúp chúng ta có thể lựa chọn thú chuyển sinh phù hợp

Nắm rõ thuộc tính thu nhập của thú sẽ giúp chúng ta có thể lựa chọn thú chuyển sinh phù hợp. Như muốn tăng công có thể chọn chuyển sinh nhiều huyết vụ, tăng phòng chọn chuyển sinh bờm vàng.

Bổn Trang Kính Bút !

Post Comment