Categories
mongbavuong.com.vn

Class Mưu Sỹ

Class giành được thời gian sống sót dài hơn những chức nghiệp còn lại

Mưu sỹ là chức nghiệp pháp sư tầm xa tay cầm quạt lông vũ. Class nổi tiếng với khả năng đánh xa, khả năng hộ thể cao, trong bất kỳ trạng thái nào cũng giành được thời gian sống cao hơn các phái khác. Sát thương gây cho địch thuộc loại trung bình nhưng bù lại phạm vi đòn rộng, khả năng khống chế cao. Giành lợi thế khi chiến đấu tổ đội.

Mưu sỹ không những có thể đảo lộn chiến cục, mà còn có thể khiến kẻ địch gắp nơi trên chiến trường phải tan tác bất kỳ lúc nào.

– Có 3 skill chính : [ Hỏa Điểu – Lôi Vân – Huyền Băng ]

Hỏa Điểu: Gọi ra một con Hỏa Điểu khổng lồ lao về phía trước, gây sát thương pháp thuật với kẻ địch trong phạm vi

Lôi Vân: Gọi một khoảng lôi vân trong khu vực mục tiêu, mỗi giây tấn công lôi kích ngẫu nhiên 1 kẻ địch trong khu vực và mang theo hiệu quả bắn

Huyền Băng: Dùng sức mạnh Huyền Băng gọi một cột băng khổng lồ từ lòng đất, gây sát thương pháp thuật với kẻ địch xung quanh và khiến chúng không thể di chuyển và thi triển kỹ năng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *